ראשי מערכת להשקיה

ראשי מערכת בקוטר ’’1

ראש מערכת בקוטר ''1 - לטפטוף

ראש מערכת בקוטר "1 – המטרה וטפטוף

ראש מערכת "1 לטפטוף והמטרה

ראש מערכת בקוטר "1 – לטפטוף

מיועד לשטחי גינון קטנים

ראשי מערכת בקוטר ’’1/2 1

ראש מערכת הכולל הידרומטר

לספיקות עד כ- 12 מ"ק/שעה

ראש מערכת בקוטר "1/2 1 – המטרה וטפטוף

ראש מערכת בקוטר "1/2 1 לטפוף והמטרה

ראשי מערכת בקוטר "1/2 1

ראשי מערכת בקוטר ’’2

סופר הידרומטר

ראש מערכת "2 כולל הידרומטר

ראש "2

טפטוף והמטרה

ראש בקוטר "2 לטפטפוף

ראש לשטחי שיחים ועצים