פרטי ביצוע השקיה

השקית עצים

השקית עץ בשטחי גינון
טבעת טפטוף להשקית עץ בשטחי גינון וחורשות

השקית עץ בריצוף
טבעת טפטוף להשקית עץ באזורים מרוצפים

שרוולים ובריכת בטון

בריכת בטון
בריכת בטון בריצופים

שרוולי השקיה
שרוולים לחציית כבישים, שרוולים במדרכות בהם מושחלים צינורות ההשקיה

פרטים בשטח

פרט מגוף ידני – entrance detail
לפתיחה וסגירה הקו בשטח

פרט ניקוז- drainage detail cleaning
לשטיפה קווי טפטוף

פרט שסתום אויר – air valve detail
מיועד להכנסה והוצאת אויר מהמערכת

מקטין לחץ -water pressure reducer
פרט הקטנת לחץ המורכב בשטח

ארון לראש מערכת

ארון הגנה לראש מערכת
ראש מערכת המכיל מערכת דישון

ארון הגנה לראש מערכת
ארון המכיל את כל אביזרי ראש מערכת