השקיית כבישים

כביש 431

כביש 431 מחבר בין כביש 1  מחלף ענבה לכביש 20 – נתיבי איילון.

הכביש עובר לצד רמלה, נס ציונה, ראשון לציון ומחבר כל ערים אלו לכבישים 1,6,4,2

אורך הכביש כ  – 22 ק"מ  הכביש מכיל 10 מחלפים המחברים את ישובי האזור לכביש.

שטח הגינון לאורך הכביש כ- 2,000 דונם.

הרעיון התכנוני המוביל בשיקום הנוף של כביש 431 היה שיקום בר קיימא

המתבסס על צמחי בר מקומיים.

המטרה בשימוש של צמחים ועצים ארץ ישראלים הייתה השבת הנוף הקיים, השתלבות

אקולוגית באזור, חסכון במים ואחזקה אקסטנסיבית ודרישות נמוכות לאורך הזמן.

הכביש בוצע על ידי הזכיין "דניה סיבוס" – "נתיבי היובל"

צוות התכנון (צמחיה והשקיה) היווה יחידה עצמאית בתוך מערך הניהול הכולל בפרויקט.

תצורת הצמחייה וסוגי הצמחים:

סוג הצמחייה מותאם לאזור הגיאוגרפי המשתנה שלאורך הכביש:

אקלים,

טופוגרפיה,

סוג קרקע – לקרקע חולית, לקרקע חמרה עד לקרקע כבדה באזור ענבה.

מיקום הצמחייה לאורך הכביש: למפרדה, לצידי הכביש, למדרונות, למחלפים ולתעלות ניקוז.

סוג הצמחייה:

יבלית קרוס 1 – היבלית היא סוג של דשא המשמשת לייצוב מדרונות ותעלות ניקוז.

היבלית חסכונית  במים ניתן להשקותה לעיתים רחוקות והיא מתאוששת גם אם לא הושקה זמן ממושך.

בתעלות ניקוז היבלית מקבלת  רק את מים מהגשמים ובמשך כל הקיץ היבלית צהובה.

במדרונות ניצפים מהכביש היבלית תושקה מידי פעם בקיץ, כדי לשמר אותה על מנת שתייצב את המדרונות הגדולים.

יבלית קרוס 1 – מיועדת לייצוב המדרונות ולחסוך בשימוש בשטחי בטון, גיאופ וכו'

שיחים – תוכננו ונשתלו שיחים בעלי דרישות מים נמוכות מהסוגים המצויים בטבע בסביבת הכביש.

חלקם הקטן הם שיחים מתורבתים חסכניים במים.

בשטחים סמוכים לכביש או בשיפועים חזקים ביותר – נשתלו שיחים בצפיפות של 0.5-1.0 מטר למנוע סחף קרקע.

בשטחים מרוחקים מהכביש נשתלו שיחים במרווחי שתילה גדולים או במקבצי שתילה.

בשטחים נרחבים   כ- 1,200  דונם נשתלו שתילונים = פלגים –   הם עשבוניים מן הבר המונבטים במשתלות ומועברים לשטח בכלים קטנים .

הפלגים הינם שיחים רב שנתיים  – בחורף יהיו ירוקים ובקיץ יהיו בגוון צהוב יותר.

השימוש בשתילונים מיועד למנוע סחף –  מונע נזק למדרונות הכבישים

כל הפלגים הם צמחי ארץ ישראל שהזרעים נאספו מהבר ופותחו לשתילונים – כולם חסכני מים במהלך השנה השנייה מופסקת כל ההשקיה לאזורי הפלגים.

עצים – במקומות שמבחינה טופוגרפית אין בעיות של מערכות תת קרקעיות או הסתרת תוואי הכביש נשתלו חורשות.

סוג העצים אופייני לכל אזור גידול.

באזורי החורשות נשתלו פלגים לשמירה על מדרונות מבעיות סחף ופגיעה בתשתיות הכביש

בשטחים מרוחקים מהכביש נשתלו שיחים במרווחי שתילה גדולים או במקבצי שתילה.

מערכת השקיה

רוב שטחי הגינון מושקים במי קולחין מטוהרים – מים מושבים.

לאורך התוואי עובר צינור בקוטר "40 בין מאגר נשרים לשפד"ן ברשל"צ –

מטרתו להעביר קולחין למט"ש איילון , הצינור משמש גם להשקיית שטחי הגינון.

לאורך הקו יש 9 יציאות המהוות נקודות אספקת מים לראשי המערכת.

בכל יציאה הותקן מסנן אוטומטי ונקודה להזרקת כלור (הכלור מיועד להגן על שלוחות

הטפטוף מפני סתימת הטפטפות בחומר אורגני.

לאורך הכביש הורכבו 60 ראשי מערכת להשקיה.

הראשים כוללים: מדי-מים, מסננים, מקטיני לחץ, מגופים וכו'.

הראשים מפוקדים ע"י מחשבי השקיה אלחוטיים תוצרת "חברת אגם"

השליטה על מחשבי ההשקיה מבוצעת ממרכז בקרה, המקבל אינטגרציות מהשטח

ומשדר הוראות בחזרה לשטח.

השקיתהשיחים, העצים והפלגים נעשת ע"י מערכת טפטוף אינטגרלי ומווסת.

השקית שטחי היבלית מבוצעת ע"י מערכת המטרה – ממטירים תוצרת חברת "ריינברד".

לאורך השטח עוברים קוים ראשיים בקוטר 63 – 75 מ"מ להשקיה זמנית לקליטה

וביסוס של הפלגים.

ביצוע הפרויקט

 

בשלב הראשון בוצע איתור ואיסוף של ערכי טבע מוגנים (גאופיטים וזרעים) ושמירתם לצורך

השבתם לשטח.

בשטח הפרויקט בוצעו העתקות של כ- 800 עצי ארץ ישראל משטחי הבר לאזורים מוגנים.

ביצוע השיקום הנופי הורכב מ – 20 חוזים = מכרזים בהם לקחו חלק קבלנים וספקים שונים.

החוזים התמקדו באיסוף זרעים, איסוף גיאופיטים והשבתם לשטח, העתקת עצים, כריתות עצים, פריסת יריעות קוקוס, אספקת עצים גדולים ועצים קטנים, אספקת דקלי תמר וושינגטוניות, אספקת מרבדי יבלית, חיפוי תעלות ניקוז ביבלית, זריעה בהתזה, אספקת מחשבי השקיה,

הדברה וכו'.

על כולם ניצחו שתי חברות גינון גדולות שבצעו את השיקום הנופי מכל המרכיבים הנ"ל.

משך הביצוע הנופי הוא – 30 חודשים.

ניהול ופיקוח פרויקט הגינון בוצע ע"י צוות הגינון של "נתיבי היובל".

את הפרויקט  ליוו ובדקו נציגי המדינה (מנהלי הפרויקט, צוות מלווה, אדריכלי הנוף של המדינה, בקרת איכות ואבטחת איכות).

לאורך הכביש עוברות מערכות תת קרקעיות רבות כולל מערכות  ארציות כגון קו קולחין "40

בין נשרים לראשון לציון.

לאורך חלק מתוואי הכביש עוברת כיום מסילת רכבת ובחלקים אחרים נשאר תוואי המיועד

לפיתוח מסילות רכב.

נתוני גינון והשקיה:

 

גודל שטח כ- 2,000 דונם

18 ספקים וקבלנים לקחו חלק בביצוע שיקום הנוף

2 קבלני נוף ראשיים עמלו על החזרת הנוף לתוואי הדרך

780 עצים הועתקו במהלך הפרויקט

4,500 עצים נכרתו בתוואי הדרך

80,000 גאופיטים נאספו בתחילת הפרויקט

285 דקלי תמר

230 וושינגטוניות

17,500 עצים

610,000 שיחים

3,100,000 שתילונים (פלגים) מן הבר

190,000 מ"ר מרבדי יבלית

120,000 מ"ר יריעות קוקוס לייצוב המדרונות

60 ראשי מערכת הותקנו

60 מחשבי השקיה

187,000 מ"א צנרת פוליתילן מובילה

680,000 מטר שלוחות טפטוף נפרסו

12,000 מטר שרוולי השקיה הותקנו מתחת לכביש

890 ממטירי גיחה

צוות הנוף האחראי לתכנון וביצוע הפרויקט:

אדריכלי נוף – תמר דראל, דליה בולוטנסקי, ג'רמי לייט

תכנון צמחיה – דפנה הלביץ

תכנון השקיה – טובה לבינוב

ניהול ביצוע – נחום סטולר

קבלני גינון – ירוק בדרך – אבי פפיר, השביל הירוק