גגות ירוקים Green Roofs

גגות ירוקים כוללים :

גגות בנינים , גינון על חניונים וכו' , מיכלים ועציצים בתוך בנינים

רשימת חלקית של פרויקטים 

ירושלים – מלון ממילא, בית חולים הדסה – בנין אשפוז, גן עצמאות – מבנה גננים,

הר הרצל- מבנה משק, יד-בן צבי – בית החלוצות, קונסוליה אמריקאית, גג ביה"ס רמות,

אשדוד – היכל התרבות – מפלס הבריכה

תל אביב – אביב בצמרת, מגדל רמז

הרצליה – גב ים

בתכנון ההשקיה יש להתחשב ולהחליט:

האם ההשקיה תהיה במערכת המטרה או מערכת טפטוף או שילוב בין שתי המערכות

מערכת המטרה – איזה סוג ממטירים / ממטירונים / מתזים – ספיקות נמוכות או ספיקות רגילות, מרווחי הצבת הממטירים

מערכת טפטוף – ספיקת הטפטפות, מרווחי הצבת מערכת הטפטוף

הטמנת שלוחות הטפטוף במצעים, הנחת הטפטפות על גבי המצעים

סוג אביזרי החיבור

ראש מערכת – מיקומו, האם לכל קומה ראש נפרד או איחוד בין קומות לראש אחד,

האם ראש המערכת באיזור הגינון או מוסתר בבנין, או מחוץ לבנין

אביזרי ראש המערכת

סוג אביזרי החיבור

משאבת דשן – חשמלית, הידראולית

התאמת משאבת הדשן לספיקות המים ולספיקות הדשן

מחשב השקיה – המותאם לדישון

מז"ח – מונע זרימה חוזרת